Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.

Obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho – CLEMATIS 2 s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice, IČO: 50 735 691 (ďalej len "predávajúci) a kupujúceho (ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.clematis.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Sídlo

CLEMATIS 2 s.r.o.

Perlová 1

040 01  Košice

 

Poštová adresa: ! POZOR ZMENA - NOVÁ ADRESA !

CLEMATIS 2 s.r.o.

Južná trieda 82 (Procentrum)

040 12  Košice

IČO: 50735691

IČ DPH: SK2120468042

Platca DPH

Zapísaná v OR Košice I, vl.č.40962/V, odd:Sro

 

Telefón: +421 911 633 440 (pondelok - piatok, v čase od 08:00 do 16:30 hod.)

Email: info@clematis.sk

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktujte nás pomocou formuláru

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní objednávkový formulár  „Objednávka“ a potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP, kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
a) identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt, e-mailovú adresu – v prípade, že dodacia adresa nieje úplná alebo správna, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.
b) veľkosť objednaného tovaru
c) množstvo objednaného tovaru
d) adresu miesta dodania tovaru

V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.

6. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.

7. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

8. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

2. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.

3. Expedičné náklady (hradí objednávajúci):
a) doručenie tovaru kuriérom GLS (platí pre územie Slovenska) – poplatok v hodnote 2.99 €, pri nákupe nad 50€ je doručenie ZADARMO. Pokiaľ je objednaný tovar dostupný, bude doručený do 2 pracovných dní (platí len pre maloobchodných zákazníkov, pre veľkoobchodných zákazníkov platí osobitný cenník poštovného uvedený na tejto stránke http://www.clematis.sk/sk/ine/velkoobchod#.WzobK7hc1so).
b) doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku – platia rovnaké podmienky v tomto článku, bod č. 3. a)

c) doručenie tovaru do niektorej z predajní Clematis - osobný odber - osobný odber v našich predajniach je bezplatný, náklady za doručenie do predajne neplatíte (zoznam predajní nájdete na tejto stránke: http://www.clematis.sk/sk/ine/predajne-clematis%C2%AE#.W7XC6bhc1so)

4. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné platí kupujúci  iba raz.

5. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške - 3,99 € kuriérom GLS, 3,99 € prostredníctvom Slovenskej pošty


Článok III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s údajmi o objednávke. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.

2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho SK65 0900 0000 0051 2713 7242, vedený v SLSP a.s. (po zaslaní platobných údajov našimi pracovníkmi na Váš e-mail).

  • bezhotovostne platobnou kartou

  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay

  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi,

  • v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke

3. Kúpna cena produktov je uvedená v EUR vrátane DPH a nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


Článok IV. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho. Adresa na podanie reklamácie je uvedené v týchto VOP alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

2. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

5. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

6. Reklamáciu tovaru/výmenu/vrátenie tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

Poštová adresa: ! POZOR ZMENA - NOVÁ ADRESA !

CLEMATIS 2 s.r.o.

Južná trieda 82 (Procentrum)

spolu s vypísaným formulárom na vrátenie/výmenu alebo reklamáciu, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na link, alebo Vám ho pošleme na vyžiadanie (urýchlite tak vybavenie Vašej reklamácie, resp. žiadosti o výmenu alebo vrátenie tovaru). Požiadať o formulár môžete prostredníctvom kontaktného formuláru alebo na emailovej adrese info@clematis.sk.

7. Aby bolo možné správne určiť pôvod chyby, je nutné výrobok reklamovať okamžite a neodkladne, teda ihneď po zistení chyby na tovare. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie na daný účel. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite používania vydržať. To znamená, že prirodzené fyzické opotrebovanie výrobku nie je dôvodom na reklamáciu. Predávajúci zodpovedá len za materiálové vady a chyby výrobného charakteru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli úmyselným poškodením, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním a udržiavaním výrobku.

8. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
a) aby mohla byť reklamácia vybavená včas a k spokojnosti zákazníka je nevyhnutné, aby odberateľ pri uplatnení reklamácie tovar predložil riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, s presným definovaním závad na tovare spolu s dokladom potvrdzujúcim kúpu tovaru (faktúra)..

b) kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu na adresu CLEMATIS 2 s.r.o.,

Poštová adresa: ! POZOR ZMENA - NOVÁ ADRESA !

CLEMATIS 2 s.r.o.

Južná trieda 82 (Procentrum)

c) predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.


Článok V. Výmena tovaru

1. Pokiaľ kupujúcemu výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou alebo farbou, bude kupujúcemu zaslaný produkt na výmenu v požadovanej veľkosti alebo farby kupujúceho.

2. Postup pri výmene:
a) kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu produkt na adresu: CLEMATIS 2 s.r.o.,

Poštová adresa: ! POZOR ZMENA - NOVÁ ADRESA !

CLEMATIS 2 s.r.o.

Južná trieda 82 (Procentrum)

mechanicky nepoškodený, čistý, v obale na to určenom, spolu s vypísaným formulárom na vrátenie/výmenu alebo reklamáciu, ktorý Vám pošleme na vyžiadanie (urýchlite tak vybavenie Vašej žiadosti o výmenu alebo vrátenie tovaru). Požiadať o formulár môžete prostredníctvom kontaktného formuláru alebo na emailovej adrese info@clematis.sk.
b) predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby

c) objednané výrobky - spodnú bielizeň, termoprádlo, plavky atď. je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň. 

d) ochranné rúška z hygienických dôvodov a z dôvodov ochrany zdravia (z dôvodu rizika možného prenosu vírusu) nevymieňame.


Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní a je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť. Stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce vôľu odstúpiť od zmluvy alebo môžete použiť fomulár na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru), ktorý je súčasťou týchto VOP.

3. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, poštovné a iných nákladov a poplatkov kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Priame náklady na vrátenie tovaru k nám znáša kupujúci. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva).

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu produkt na adresu

Poštová adresa: ! POZOR ZMENA - NOVÁ ADRESA !

CLEMATIS 2 s.r.o.

Južná trieda 82 (Procentrum)

, podľa postupu uvedeného v bode 2 článku V. týchto podmienok. Odporúčame tovar zaslať doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku.

 

Článok VII. Ochrana osobných údajov a súkromia

  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.clematis.sk, spoločnosť CLEMATIS 2 s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi.
  2. Všetky údaje zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.
  3. Osobné údaje, ktoré zákazník uvedie pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.
  4. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a CLEMATIS 2 s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Alternatívne riešenia sporov

Dávame Vám do pozornostni nasledovné: V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť dňom 1. 7 .2020.

Znenie VOP je účinné od 01.07.2020