Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Clematis.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Clematis.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Clematis.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Clematis.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Clematis.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so Clematis.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Clematis.sk.

 

Všetky osobné údaje získava Clematis.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.